Komunikaty i ogłoszenia

Najnowszy

Rada i Zarząd Powiatu

Najnowszy

XXX sesja Rady Powiatu Suskiego

XXX sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b. Porządek obrad opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej...

  • O wartości do 130 tys. zł
  • O wartości równej lub przekraczającej 130 tys. zł
  • Ogłoszenia - Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie